Verksamhetsplan

Södra Skärgårdens Turismutveckling

Asperö Brännö Styrsö Donsö Vrångö Köpstadsö(Kössö)

 

Föreningen Södra Skärgårdens Turismutveckling

Verksamhetsplan för 2015

 

Den bygger på att Samarbetet med Göteborgs stad och Öckerö kommun för utvecklad besöksnäring i hela Göteborgs skärgård har tagit stora steg framåt. Vi kan därför inleda verksamhetsåret 2015 i en mycket positiv anda. Ambitionen är att öka samverkan inom varje ö, med andra organisationer i skärgården och att få fler medlemmar som kan samarbeta.

 

Vi planerar följande verksamheter:

Aktiv skötsel av den officiella besökshemsidan med service åt de deltagande företagen. Arbete med att hålla sidan aktuell med nyheter, nya bilder och fördjupa Södra skärgårdens egna profiler

 

 

Utveckling av föreningens interna hemsida för bättre samverkan mellan de deltagande företagen m.m.

 

En ny informationsflyer för att väcka intresse för föreningen hos många fler

Vidareutbildning för administratörer i det utvecklade ”nya Basetool”

 

Gemensam planering av 2016 års upplaga av turisttidningen för hela Göteborgs skärgård, efter utvärdering av de tidigare årgångarna.

 

Utvecklad samverkan och möten med bl.a. Styrsöbolaget, Göteborg & Co, SDF Västra Göteborg och Öckerö kommun, främst genom deras nya resurs i en anställd skärgårdsutvecklare.

 

Fortsatta påtryckningar för bättre och åretruntöppna toaletter på öarna

 

Utveckling av annonseringsmöjligheterna och turistinformationen på Saltholmen och båtarna

 

Samordnande möten på varje ö för att informera om och utveckla verksamheten.

 

Utveckling av samverkande nätverk mellan företag och föreningar på respektive ö.

 

Utveckling av projekt för lokal turistbyrå, bryggvärdskap m m som engagerar öarnas ungdomar, ev med stöd av lokala föreningar, EU­program, Allmänna arvsfonden m fl.

 

Gemensam strategi och förstudie för medverkan i EU:s nya Terra et Mare­program för landsbygdsutveckling som träder i kraft 2015.

 

Nya ö­kartor på skyltar, i foldrar m m

 

Medverkan i Västerhavsveckan

 

 

Styrsö den 2/5 2015

Einar Hansson

Ordförande i Södra Skärgårdens Turismutveckling

einar.hansson@melica.se

Tel 0706 478502

 

Copyright © All Rights Reserved